TESTI PROFI. Prvi portal za samoizobraževanje pri nas.

Smo prvi, ki vam omogočamo, da preverite in razširite svoje davčno-računovodsko ter kadrovsko znanje s pomočjo testov, ki jih za vas pripravljajo izkušeni slovenski strokovnjaki.

Testi znanja so oblikovani tako, da z njimi pridobivate nove informacije, ki jih lahko nato pravilno uporabite v praksi. Preizkusi se prilagajajo spremembam zakonodaje.

Podrobne informacije

PONUJAMO VAM UČENJE V UDOBJU VAŠE PISARNE

 • testi znanja s področja davkov in računovodstva ter obračuna plač, delovnega prava in personalistike
 • komentar pravilnih rešitev z napotili na pravno podlago
 • strokovna gradiva za učinkovit študij
 • video seminarji in on-line tečaji
 • certifikat strokovnega samoizobraževanja
Podrobne informacije
image01

UGODNOSTI PRIDOBITE, DA ZNANJE MNOŽITE!

 • zagotavljamo vam nove teste znanja vsak mesec
 • posneli bomo 12 video seminarjev v letu
 • skladno s spremembami bomo posodabljali študijska gradiva
Podrobne informacije
image01

O produktu


Če želite o strokovnem portalu Testi profi izvedeti več, kliknite na katero izmed spodnjih povezav, kjer boste našli podrobnosti o posameznih sklopih portala. 

 • Testi profi

  Strokovni portal Testi profi je prvi portal v Sloveniji, ki vam s pomočjo testov znanja omogoča kvalitetno samoizobraževanje v skladu z zahtevami zakonodaje na področju davkov in računovodstva ter področju obračuna plač, delovnega prava in personalistike.

  Na voljo sta vam dva modula: osnovni Testi profi vsebuje strokovne vsebine in teste znanja z davčno-računovodskega področja, modul Testi profi premium pa vsebuje strokovne vsebine in teste znanja tako iz davčno-računovodskega kot tudi kadrovskega področja.

 • Vsebina
  • RAČUNOVODSTVO (Testi profi in Testi profi premium)
   • Dolgoročna sredstva 
   • Kratkoročna sredstva, razen zalog in kratkoročne časovne razmejitve 
   • Kratkoročne obveznosti (dolgovi) in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
   • Zaloge surovin in materiala 
   • Stroški
   • Zaloge proizvodov, storitev, blaga in nekratkoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
   • Odhodki in prihodki 
   • Poslovni izid 
   • Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in dolgoročne rezervacije 

   

  • DAVKI (Testi profi in Testi profi premium)
   • Davčni sistem in davčno pravo 
   • Davčni nadzor in prekrški
   • Dohodnina
   • DDPO
   • DDV
   • Davek na motorna vozila
   • Davek na promet nepremičnin
   • Poreklo blaga

   

  • OBRAČUN PLAČ (Testi profi premium)
   • Plačilo za delo
   • Dohodnina in olajšave
   • Bonitete
   • Odpravnine, jubilejne nagrade
   • Avtorski honorarji in podjemne pogodbe
   • Regres za letni dopust
   • Povračila stroškov v zvezi z delom
   • Socialno zavarovanje
   • Boleznine
   • Poslovna uspešnost

   

  • DELOVNO PRAVO IN PERSONALISTIKA (Testi profi premium)
   • Zaposlovanje
   • Pogodba o zaposlitvi
   • Posebnosti pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
   • Prenehanje delovnega razmerja

   

 • Funkcije

  TESTI ZNANJA

  Testi znanja so inovativni učni pripomoček na področju davkov, računovodstva, obračuna plač ter delovnega prava in personalistike. Omogočajo vam, da preverite svoje znanje in ga dopolnite z novimi informacijami in izkušnjami iz prakse. Vsak test vsebuje ponujene odgovore, med katerimi je samo eden pravilen. Pri reševanju testa ste časovno omejeni, vendar ga lahko večkrat ponovite in tako izboljšate svoj rezultat. Vsako vprašanje ima tudi strokovni komentar pravilne rešitve, napotuje pa vas tudi na strokovne vsebine, ki vsebujejo še več informacij o tej temi.

  VIDEO SEMINARJI

  Učinkovito dopolnitev in pomoč pri reševanju testov znanja predstavljajo video seminarji. Video seminarji podrobno obravnavajo temeljne davčno-računovodske in kadrovske tematike. Vsebujejo strokovna gradiva, ki vam omogočajo poglobljeno razumevanje vsebin. Za večjo preglednost so video seminarji razdeljeni na poglavja, ki jih lahko tudi preskakujete. Tako prihranite čas in si ogledate tisti del predavanja, ki vas najbolj zanima. 

  ON-LINE TEČAJI

  On-line tečaji vam s pomočjo lekcij omogočajo utrditev znanja na določenem področju. Vsaka lekcija ima kontrolna vprašanja, s katerimi lahko ponovite obravnavano snov.

  CERTIFIKAT

  Pridobite lahko dva certifikata, enega s področja davkov in računovodstva ter enega s področja obračuna plač, delovnega prava in personalistike. To vam omogočajo 4 certifikatni testi, ki obsegajo večje število vprašanj. Certifikatni test lahko opravljate samo enkrat, pri reševanju slednjega pa niste časovno omejeni. Da bi pridobili certifikat s področja davkov in računovodstva, morate pravilno odgovoriti na vsaj 60 % vprašanj v obeh testih z davčno-računovodskega področja. Da bi pridobili certifikat s področja obračuna plač, delovnega prava in personalistike, pa morate pravilno odgovoriti na vsaj 60 % vprašanj v obeh testih iz področja kadrovskega področja. 

 • Storitve

  Servis vaše vprašanje - pisni odgovor strokovnjaka

  V rubriki MOJE VPRAŠANJE lahko zastavite vprašanje strokovnjaku, na katerega boste v najkrajšem možnem času dobili pisni odgovor, neposredno na vaš elektronski naslov. 

  Število vprašanj je omejeno in je odvisno od posameznega modula:

  • Naročnikom modula Testi profi v 12-mesečni naročnini pripadajo 3 brezplačni strokovni odgovori.
  • Naročnikom modula Testi profi premium v 12-mesečni naročnini pripadajo 4 brezplačni strokovni odgovori.

  Vsak nadaljnji strokovni odgovor se obračuna po posebni naročniški tarifi, in sicer 40 EUR + DDV.

Kateri modul izbrati?

Pregled modulov


* Cena je v EUR in ne vključuje DDV ter stroškov manipulacije.

Nas želite kontaktirati?


Input:

Zanima me:

Prosimo, izpolnite naslednji obrazec, da vas lahko v najkrajšem možnem času kontaktiramo.

Naročnina
Brezplačno testiranje
Napišite svoje vprašanje
Vaši podatki