Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 1766/2022, Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z dne 1.6.2022

PRAVILNIK
o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora za izvajanje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: delavec) izpolnjevati zdravstveni zavod, vsebino pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita ter pogoje oziroma primere, ko se šteje, da delavec izpolnjuje pogoje glede ustrezne poklicne kvalifikacije na podlagi priznavanja pridobljenih kompetenc z delom, primere oprostitev opravljanja pripravništva in oprostitev opravljanja strokovnega izpita.
(2)  Vsebino pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica, doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, zdravnik specialist/zdravnica specialistka in doktor dentalne medicine specialist/doktorica dentalne medicine specialistka (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) določa poseben pravilnik.
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(opredelitev in trajanje pripravništva)
(1)  Kot pripravnik se zaposli delavec, ki prvič sklene delovno razmerje za posamezen poklic, ki je določen v predpisu, ki določa poklice v zdravstvu, in se usposablja za opravljanje tega poklica. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
(2)  Pripravništvo traja šest mesecev.
3. člen
(ustreznost izobrazbe)
K opravljanju pripravništva lahko pristopi, kdor je pridobil ustrezno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali mu je bila izdana odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita na podlagi 27. ali 28. člena tega pravilnika in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa.
4. člen
(izvajanje pripravništva)
(1)  Izvajalec zdravstvene dejavnosti izvaja programe pripravništev (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pripravništva), če na področju programa pripravništva, ki ga izvaja, izpolnjuje naslednje pogoje:
1.  strokovne enote imajo ustrezne prostore in opremo, ki omogoča poglobljeno pridobivanje znanja v skladu s spoznanji znanosti in strokovno preverjenimi metodami;
2.  strokovne enote iz prejšnje točke so za zagotavljanje varnega dela opremljene v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu;
3.  ima zaposlene mentorje v skladu s 7. členom tega pravilnika;
4.  ima najmanj enega nadzornega mentorja za določen poklic in zadostno število neposrednih mentorjev;
5.  ima zadostno število pacientov oziroma zdravstvenih obravnav;
6.  zagotavlja nenehen nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo zdravstvene obravnave.
(2)  Izvajalec pripravništva izkazuje izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih programov
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih