Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Popust

16.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.6.5 Popust

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Vrste popustov

Kadar prodajalec kupcu odobri določeno znižanje cene svojih proizvodov, blaga ali storitev, to imenujemo popust. Poznamo različne vrste popustov:

- količinski popust,

- finančni popust za predčasno plačilo ali kassaskonto,

- popust za stalne kupce,

- takojšnji ali naknadni popust,

- drugo.

RAČUNOVODSKI VIDIK

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 4 popusti, ki so znani ob nabavi, znižujejo nabavno vrednost kupljenih enot blaga, materiala, dolgoročnih sredstev, stroškov storitev, itd., medtem ko naknadno prejeti popusti, še posebej pa razni letni popusti, superrabati in letni bonusi, zmanjšujejo poslovne odhodke.

Knjiženje popustov

Ob nabavi dobljeni popusti se v računovodstvu upoštevajo na naslednje načine:

- pri opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih znižujejo njihovo knjigovodsko vrednost in s tem osnovo za amortiziranje;

- pri zalogah materiala in trgovskega blaga znižujejo nakupno ceno in s tem stroške materiala oziroma odhodke prodanega blaga;

- pri storitvah znižujejo stroške storitev;

- pri obrestih znižujejo stroške obresti oziroma finančne odhodke;

- drugo.

Dani popusti, odobreni ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila, zmanjšujejo prihodke od prodaje proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev.

V skladu z novim Slovenskim računovodskim standardom 15 – Prihodki, se prihodki pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. Transakcijska cena in torej prihodek ni nujno znesek, ki je zapisan na računu, v pogodbi ali drugi listini, pač pa ga mora organizacija izračunati ob upoštevanju variabilnega nadomestila.

Variabilno nadomestilo je računovodska ocena, ki jo organizacija presoja ob koncu poslovnega leta in jo v

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih