Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Davčne olajšave

10.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

5.10 Davčne olajšave

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Znesek za aktualno leto

Na podlagi ZDoh-2 imajo davčni rezidenti Slovenije in nekateri rezidenti drugih držav članic EU / EGP, pravico do naslednjih davčnih olajšav:

- splošne davčne olajšave,

- osebne davčne olajšave,

- posebne osebne davčne olajšave,

- posebne davčne olajšave in

- olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V Sloveniji davčne olajšave znižujejo davčno osnovo davčnih rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2 (več o tej izjemi je napisano v članku Letna davčna osnova). Na ta način dobimo t. i. neto davčno osnovo, ki predstavlja podlago za izračun dohodnine skladno z veljavno dohodninsko lestvico. Edina izjema od tega pravila je osebna olajšava, kot jo določa tretji do šesti odstavek 112. člena, ki je vezana na prejemnike določenih pokojnin. V teh primerih namreč olajšava znižuje višino davčne obveznosti, ki izvira iz teh dohodkov (in torej ne davčne osnove).

Do splošne davčne olajšave imajo pravico vsi slovenski davčni rezidenti in tudi nerezidenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2. Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v določenem znesku, pod dodatnim pogojem, da zanj drug rezident ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Če se posameznik šteje za vzdrževanega družinskega člana drugega davčnega rezidenta, potem sam ne bo imel pravice do splošne davčne olajšave. V letu 2022 znesek splošne davčne olajšave znaša 4.500,00 evrov letno, na podlagi novele ZDoh-2Z, ki se uporablja za davčna obdobja od 1.1.2022 dalje, pa se bo ta znesek zviševal vsako leto za 1.000,00 evrov (2023 – 5.500,00 evrov, 2024 – 6.500,00 evrov), dokler v letu 2025 ne bo dosegel zneska 7.500,00 evrov.

Novela ZDoh-2Z, ki se uporablja za davčna obdobja od 1.1.2022 dalje, je ponovno uvedla tudi avtomatično usklajevanje splošne davčne olajšave, in sicer v odvisnosti od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju oktober tekočega leta glede na oktober preteklega leta. Če se bo na podlagi uradni podatkov SURS ugotovilo, da so cene rasle (inflacija), se bo znesek splošne olajšave uskladil za ugotovljeno rast cen. Podatek o tem bo objavljen v mesecu decembru tekočega leta, nov (usklajen) znesek splošne olajšave pa se bo uporablja za izplačila po 1.1. naslednjega davčnega leta. Glede na določila novele ZDoh-2Z bo prva uskladitev splošne olajšave izvedena po koncu prehodnega obdobja, v okviru katerega se olajšava postopno zvišuje.

ZDoh-2 določa tudi posebno višino splošne davčne olajšave za fizične osebe / rezidente z nižjimi dohodki. Od 1. 1. 2020

se dodatna splošna olajšava za rezidente, katerih skupni dohodki v davčnem letu, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne presegajo (v letu 2022) 13.716,33 evrov izračunava na podlagi posebne formule.Ta formula je bila zaradi novele ZDoh-2Z, ki je uvedla ponovno avtomatično usklajevanje tudi te olajšave, že usklajena, enako kot tudi meja skupnih dohodkov, do katerih posamezniku pripada ta olajšava. Od 1. 1. 2022 dalje tako za izračun te dodatne splošne olajšave veljala naslednja, usklajena, formula: »zmanjšanje = 19.261,43 evrov – 1,40427 x skupni dohodek«

Kot že zapisano se na podlagi novele znesek splošne olajšave (osnove in povečane) ponovno avtomatično usklajuje na letni ravni glede na rast cen v obdobju oktober tekočega leta glede na oktober preteklega leta. Uskladitev se obvezno izvede, če je rast cen pozitivna (inflacija). Medtem ko se bo znesek osnovne splošne olajšave uskladil po koncu prehodnega obdobja, v katerem se olajšava povišuje letno za 1.000 evrov, se je povečana splošna olajšava za leto 2022 že uskladila. Enako velja za mejo dohodka davčnih zavezancev v davčnem letu, da jim ta dodatna splošna olajšava še pripada.

ZDoh-2 določa tudi pravico do osebnih olajšav, ki so vezane na posebne osebne okoliščine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in tudi nerezidentov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 116. členu ZDoh-2. ZDoh-2 določa osebne olajšave za naslednje skupine davčnih zavezancev, rezidentov Slovenije in

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih